مشاهده برندگان مسابقه آی کتاب

خانم زهره گواشیری - 500.000.000 ریال کمک هزینه خرید خودرو 
خانم فاطمه بیدمشکی - لپ تاپ
خانم کیمیا سادات علوی فر - دوچرخه
آقای امید چوپانی زاده - 5.000.000 ریال کمک هزینه کربلا
آقای امیر حسین جلالی پور - تبلت
خانم سمیه مسکایی - 3.000.000 ریال کنک هزینه مشهد مقدس
خانم فاطمه تانوردی نسب - 1.000.000 ریال کارت هدیه
آقای بنیامین کدخدایی - 1.000.000 ریال کارت هدیه
خانم درسا نکاء اسدی - 1.000.000 ریال کارت هدیه