درباره ما

فکرآموز را بهتر بشناسید

    اندیشه شکل گیری فکر آموز ترویج کتاب خوانی و آموزش انواع بازی های فکری از سال 1389 می باشد که به منظور ایجاد فضایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان و نوجوانان است.نهاد فکر آموز به گونه ای طراحی شده است که راهنما و ترویج کننده مواد خواندنی مناسب و ارزنده برای کودکان و نوجوانان کشورمان می باشد و محتوای وابسته به این موضوع را در اختیار مادران ، پدران ، آموزگاران ، مربیان ، کتابداران و مروجان قرار دهد تا در پی آن زندگی معنوی ،فکری و خلاقیت کودکان و نوجوانان ایرانی را با کارهای فرهنگی و آموزشی و خلق و پرورش اندیشه های بکر انسانی پیشرفت دهد..

 

 

     

 

 

<div id="1509899550798660"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Nr3w0?data[rnddiv]=1509899550798660&data[responsive]=