برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم دوره دوم

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم سال95

 

کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش ومعرفت است. هنرمند کتابخوان گشوده شدن این دروازه بر روی شما خجسته ومبارک باد . 


 در آستانه ی دور سوم مسابقه بزرگ کتابخوانی اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

کوثر کدوری

نیلوفر پور جوهری

شکیبا عسکری

محمد حسین فکوری فر

 

زمان ارسال جوایز همزمان با آغاز آخرین ماه زمستان 96